STORE RENINGSVERK

Vår teknologi gjør at rensing av avløpsvann fungerer uavhengig av tankens materiale eller utforming. Vi kjøper kun tanker fra de beste leverandørene, og kan derfor tilby standardiserte løsninger for store reningsverk i både glassfiber og betong.

Vi har reningsverk tilknyttet hyttefelter, industriområder, byggefelt, campingplasser og et bredt spekter av andre bruksområder.

BESKRIVNING

Stora anläggningar från Klaro är också baserade på SBR-teknologi, precis som våra mindre reningsverk. Detta innebär att anläggningen arbetar satsvis så att lika stora mängder vatten behandlas i reaktortanken för varje reningscykel. Inkommande avloppsvatten strömmar in i en mottagningskammare där sedimenterbara partiklar avsätts som primärslam. Med hjälp av luftdrivna hävertar pumpas det förbehandlade avloppsvattnet därefter vidare till bioreaktorn för biologisk rening. I varje luftsekvens tillsätts en fällningskemikalie för fosforfällning. Efter en sedimenteringsfas pumpas renat avloppsvatten med hjälp av luftdrivna hävertar till anläggningens utloppsrör via en inbyggd provtagningsbehållare. Överskottsslam från bioreaktorn pumpas tillbaka till anläggningens mottagningskammare som också fungerar som slamlager.

Till stora projekt gör vi alltid skräddarsydda lösningar enligt projektets individuella krav. Ta kontakt med oss för mer information och för förslag/erbjudanden.

TEKNISK INFORMATION BETONG

I tanken monteras hävertar, membranluftare, provtagningsbehållare och nödutlopp

Vi skiljer mellan tre typer, som alla levereras i PE- eller HT-plast.
Hävertarna byggs och dimensioneras enligt projektets individuella behov.

Membranluftarna levereras i syrafast stål, med membran av marknadens bästa kvalitet. Membranen säkrar små bubblor under hela sin livstid, för att en maximal mängd syre ska kunna överföras till SBR-reaktorn

Nödutlopp säkrar att slam från anläggningens slam- och buffertlager inte kan komma över till SBR-reaktorn vid ett eventuellt strömavbrott eller liknande.

Alla reningsverk måste levereras med provtagningsbehållare för provtagning. Våra provtagningsbehållare är utförda på så sätt att hela dess innehåll byts ut efter varje reningscykel, och så att de innehåller tillräckligt med vatten för goda laboratorieanalyser.

STYRSKÅP

Utomhusmonterade styrskåp för våra stora reningsverk levereras i högkvalitativt stål, och levereras i två olika storlekar.

SE LINK: https://en.klaro.eu/plants-for-up-to-750-m3d/components/switch-cabinet-types.html

 

Utomhusskåp modell 4 (7 – 28,5 m³/d)

 

Dimension: 120 x 111 x 80 cm (W x H x D)

Vikt: 140 kg

Material: pulverlackat stål, tjocklek 1,5 mm

Utomhusskåp modell 5 (28,5 – 71,5 m³/d)

Storlek: 206 x 110 x 90 cm (W x H x D)

Vikt: 300 kg

Material: pulverlackat stål, tjocklek 1,5 mm

Alternativt kan vi också leverera samma tekniska komponenter för montering inomhus i teknikutrymmen. Detta kan vara kostnadsbesparande och fungerar bra förutsatt att utrymmet är väl ventilerat, är dammfritt och tillräckligt stort för att inte överupphettas av kompressorn. Ta kontakt för mer information om möjligheter.

Styrskåpets komponenter

 1. Styrskåp med huvudströmbrytare
 2. Styrskåpet styr de flesta av reningsverkets funktioner
 3. Ventilblock för luftfördelning
 4. Externt larm. Detta är extrautrustning, och kan vara antingen blinkande eller fast ljussken
 5. Lutande tak gör att regnvatten dräneras bort
 6. Lyftkrok för upphissning. Lyftkroken ska avlägsnas när anläggningen är igång
 7. Dubbla stickkontakter
 8. Kylfläkt
 9. GSM-enhet för fjärrstyrning eller varning
 10. Låscylinder
 11. Doseringspump för fosforfällningsmedel
 12. Platta som kan avlägsnas för åtkomst till skåpets undersida
 13. Införing för luftslangar, kemikalieslangar och liknande från skyddsrör till tanken
 14. Ljudisolering
 15. Packning som säkrar skåpet mot vatteninträngning

RELATERADE PRODUKTER

Här kommer en översikt över relaterade produkter.

STORE RENINGSVERK: