SERVICE

Vi levererar produkter som skyddar den lokala miljön. En viktig uppgift är att sörja för att anläggningens drift är optimal och anpassad till de olika hushållens specifika reningsbehov.

 Servicekontor i Kil och Göteborg! 

 

I vårt unika uppföljningssystem finns alla kunder registrerade, så att vi lätt kan gå in och se på tidigare leveranser, service, m.m. Tack vare detta system är det enkelt för oss som team att kunna samarbeta och att alltid ha kontroll över driften i din anläggning.

Vi använder toppmodern mätningsutrustning och högteknologiska dataprogram för att analysera reningsresultatet. Alla våra servicetekniker har bred bakgrund och har genomgått både intern utbildning och externa kurser.

Vi är stolta över våra heltidsanställda tekniker som utför all service på KLARO Reningsverk. Vår breda gemensamma erfarenhet och goda sociala miljö, där vi delar med oss av vårt kunnande och vår erfarenhet, garanterar våra kunder bästa möjiga resultat. KLARO har jourtelefon 24 timmar om dygnet för att sörja för säkra utsläpp från alla våra reningsverk. Med KLARO Reningsverk är du garanterat trygg och får god service!