MINIRENINGSVERK

Minireningsverk från Klaro är konstruerade för effektiv rening av avloppsvatten från hus och stugor. Reningsverket har en enkel teknisk uppbyggnad, och det är lätt att anpassa lösningar till individuella behov. Minireningsverk finns tillgängliga med behållare av glasfiber, plast eller betong.

  • Från 5–50 personer
  • Inga rörliga delar, pumpar eller elektriska komponenter i avloppsvattnet.
  • All elektronik finns samlad i styrskåpet och säkrar optimal driftssäkerhet.
  • Bara «plug and play»-kablar och -kontakter.
  • Följer internationella standarder (VDO/VDE)
  • Fungerar enligt den noggrant utprovade fullbiologiska SBR-metoden
  • Innehar samtliga norska godkännanden för användning i helårsbostäder och fritidshus

VÅRA OLIKA TYPER AV RENINGSVERK

Vår teknologi innebär att rening av avloppsvatten fungerar oberoende av tankens material eller utformning.
Vi köper våra tankar endast från marknadens bästa leverantörer och kan därför erbjuda standardiserade lösningar i glasfiber, i betong och i plast.

BETONG

Vi importerar tankar i betong från erkända producenter i Tyskland. Tankarna har låg flytbenägenhet, och det är enkelt att säkra en körstark installation (som tål fordonsbelastning).

GLASFIBER

Våra glasfibertankar är tillverkade i Norge och är vår mest sålda produkt. Våra reningsverk i glasfiber har stora slamlager, har lång livslängd och låga transportkostnader.

PLAST

Vi levererar rotationsgjutna plasttankar i både polypropen (PP) och polyeten (PE) från skickliga internationella producenter. Många av våra tankar är tillverkade av recirkulerad plast och är därmed ett miljövänligt alternativ.

BESKRIVNING

Klaro minireningsverk är en SBR-anläggning. Detta innebär att anläggningen drivs satsvis på så sätt att lika stora mängder vatten behandlas i reaktortanken för varje reningscykel. Inkommande avloppsvatten strömmar in i en mottagningskammare där sedimenterbara partiklar avsätts som primärslam.

Med hjälp av luftdrivna hävertar pumpas det förbehandlade avloppsvattnet därefter vidare till bioreaktorn för biologisk rening. I varje luftsekvens tillsätts en fällningskemikalie för fosforfällning. Efter en sedimenteringsfas pumpas renat avloppsvatten med hjälp av luftdrivna hävertar till anläggningens utloppsrör, via en inbyggd provtagningsbehållare. Överskottsslam från bioreaktorn pumpas tillbaka till anläggningens mottagningskammare som också fungerar som slamlager.

BILDSEKVENS MED OLIKA TYPER AV RENINGSVERK: