Innsikt, nyheter og innlegg fra Klaro

1000PE SØTELIFJELL HYTTEGREND

March 9, 2021
Nyhet

Vi är stolta över att ha levererat en platsbyggd avloppsanläggning för det som kanske är Norges flottaste hytte-område. Avloppsanläggningen består av tre gjutna kammare och styrskåp i ett eget maskinhus. Anläggningen har mobilkontakt via GSM och kan därmed enkelt fjärrstyras av servicepersonal.

Les mer

Har du fått besked om åtgärdskrav gällande din avloppsanläggning?

February 26, 2021
Nyhet

Många bor idag i fastigheter med gamla avloppslösningar av olika slag, antingen om det är direkta utsläpp av avlopp till älv, bäck eller dike kanske septitank och slamavskiljare, eventuellt senare infiltration. Fler och fler kommuner kommer framöver kräva att fastigheter med gamla lösningar uppdaterar sina system för att reducera sina utsläpp.

Les mer

Matavfallskvarn och minireningsverk

February 12, 2021
Nyhet

Kökskvarn installeras på avloppsröret och som används till att finhacka matrester och annat organiskt avfall.
Därefter blandas materialet med övrigt avloppsvatten och slammet förs vidare ner i avloppsanläggningen

Les mer