GRÅVATTENALÄGGNINGAR

Gråvattenanlaggning från Klaro är en trygg lösning för den som av olika skäl vill ha separata lösningar för svartvatten och gråvatten. Våra anläggningar är väl lämpade för fastigheter i områden med stränga krav på rening och känslig natur, och levererar stabilt goda reningsresultat.

Vi dimensionerar anläggningarna enligt VA-miljöblad nr. 48, och vi har många års erfarenhet av att leverera både nedgrävda lösningar och lösningar för inomhusbruk. Vi anpassar anläggningarna för provtagning, och kan leverera pumpschakt om utsläpp med självfall inte är möjligt.