EFTERPOLERING KLOR

Lämpligt för hus och stugor där slambilen inte kan komma fram, på öar eller i skärgården där det bara finns båtförbindelse och utanför slambåtens räckvidd. Med vår teknik kan det slam som produceras i minireningsverket torkas på den egna fastigheten.

KLARO UP

Lämpligt för hus och stugor där slambilen inte kan komma fram, på öar eller i skärgården där det bara finns båtförbindelse och utanför slambåtens räckvidd. Med vår teknik kan det slam som produceras i minireningsverket torkas på den egna fastigheten.

STYRSKÅP

Lämpligt för hus och stugor där slambilen inte kan komma fram, på öar eller i skärgården där det bara finns båtförbindelse och utanför slambåtens räckvidd. Med vår teknik kan det slam som produceras i minireningsverket torkas på den egna fastigheten

VATTENSAMLINGSSYSTEM

Lämpligt för hus och stugor där slambilen inte kan komma fram, på öar eller i skärgården där det bara finns båtförbindelse och utanför slambåtens räckvidd. Med vår teknik kan det slam som produceras i minireningsverket torkas på den egna fastigheten.

VATTENTANKAR

Vi kan leverera vattentankar i en mängd storlekar, både för inomhus fristående montering och nedgrävbara tankar..

KLARO WEBMONITOR

KLARO WebMonitor® övervakar den dagliga driften av anläggningen och lagrar automatiskt alla data från styrcentralen en gång i månaden. Detta betyder att fysiska besök till den aktuella anläggningen reduceras till ett minimum. KLARO WebMonitor® kontaktar anläggningen dagligen via modem, för att kontrollera driftstatus, och eventuella felmeddelanden.
Om det skulle uppstå något fel, skickas ett SMS- eller ett epost-meddelande till den förhandsinlagda adress som angetts i användarprofilen. Operatören kan då omedelbart reagera och genomföra en manuell kontroll av processen via sin laptop.
De flesta driftstörningar kan rättas till med några knapptryck på tangentbordet.
Restid och kostnader som är förbundna med detta reduceras till ett minimum. Alla driftstörningar registreras automatiskt och lagras i en händelselogg, och denna logg kan laddas ned till PC.

KLARO WebMonitor® gir mange muligheter for overvåkning av minirenseanlegg

For at kommunikasjon mellom renseanlegget og KLARO WebMonitor® via mobilnettet skal fungere, kreves det et SIM-kort som er integrert i modemet. Operatøren må ha tilgang til internett for å opprette kontakt med renseanlegget som skal fjernstyres.

„Standard“ pakken overvåkes anlegget ved hjelp av et modem. Hvis en feil oppstår, vil en beskjed sendes til den adressen som er lagret i KLARO WebMonitor® enten via SMS eller epost.

„Comfort“ pakken er også en batteri back-up inkludert. Ved strømbrudd vil det da være strøm til å varsle om også dette.

„Comfort plus“ pakken er utstyrt med en ekstra alarm. Det betyr at det finnes muligheter for å overvåke tilleggsutstyr, som f.eks. nivået i en kjemikaliekanne.

„LAN“ pakken tilbyr det enkleste valget for fjernovervåking. Det nødvendige LAN-adapteret er selvkonfigurerende. Ved eventuelle feil sendes det ut SMS eller epost til adressene som er forhåndslagret i KLARO WebMonitor®.