MINI RENSEANLEGG
5 HUS / HYTTE 25PE

Minirenseanlegg fra Klaro er konstruert for effektiv rensing av avløpsvann fra hus og hytter. Renseanlegget er enkelt i sin tekniske oppbygning, og er lett å tilpasse løsninger til individuelle behov. Minirenseanlegg leveres i tanker av glassfiber, plast eller betong.

  • Opptil 25 personer.
  • Ingen bevegelige deler, pumper eller elektriske komponenter i avløpsvannet.
  • All elektronikk er samlet i styreskapet, og sikrer optimal driftsikkerhet.
  • Kun «plug and play» kabler og kontakter.
  • Følger internasjonale standarder (VDO/VDE).
  • Fungerer etter den grundig testede fullbiologiske SBR-metoden
  • Innehar alle norske godkjenninger for bruk ved helårsbolig og fritidsbolig

VÅRE ULIKE VARIANTER AV RENSEANLEGG

Vår teknologi gjør at rensing av avløpsvann fungerer uavhengig av tankens materiale eller utforming.
Vi kjøper kun tanker fra de beste leverandørene, og kan derfor tilby standardiserte løsninger i både glassfiber, betong, og plast.

BETONG

Vi importerer tanker i betong fra anerkjente produsenter i Tyskland. Tankene har lite oppdrift, og det er enkelt å sikre en kjøresterk installasjon.

GLASSFIBER

Våre glassfibertanker er norskproduserte, og er vårt mest solgte produkt. Renseanleggene våre i glassfiber har store slamlagre, har lang levetid og har lave transportkostnader.

BESKRIVELSE

Klaro minirenseanlegg er et SBR-anlegg. Dette innebærer at anlegget opererer satsvis slik at samme mengde vann behandles i reaktortanken for hver syklus. Inngående avløpsvann renner inn i et mottakskammer der sedimenterbare partikler vil avsettes som primærslam.

Forbehandlet avløpsvann pumpes så ved hjelp av luftdrevne heverter videre over i bioreaktoren for biologisk rensing. I hver luftesekvens tilsettes et fellingskjemikalium for fosforfelling. Etter en sedimenteringsfase pumpes renset avløpsvann ved hjelp av luftdrevne heverter til anleggets utløpsrør, via en innebygget prøvekum. Overskuddsslam fra bioreaktoren vil bli pumpet tilbake til anleggets mottakskammer som også fungerer som slamlager.

TEKNISK INFORMASJON

TEKNISK INFORMASJON BETONG

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

TEKNISK INFORMASJON GLASSFIBER

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

TEKNISK INFORMASJON PLAST

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

RELATERTE PRODUKTER

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

GALLERI AV RENSEANLEGG: