Kökskvarn installeras på avloppsröret och som används till att finhacka matrester och annat organiskt avfall.
Därefter blandas materialet med övrigt avloppsvatten och slammet förs vidare ner i avloppsanläggningen

Avloppsanläggningen är dimensionerad och konstruerad för att rena gråvatten från dusch, vask, disk-, tvättmaskin samt svartvatten/kloak från toalett. Från dessa skall man minska utsläpp av fosfor, nitrogen, slam och biologiskt material.

Att påföra matrester till anläggningen medför en markant ökning av slam och trögflytande massa vilket medför en överbelastning på anläggningen. Detta ger sämre reningsresultat och en stor uppbyggnad av slam i anläggningen. Detsamma sker på den kommunala anläggningen.

Användning av avfallskvarnar ger ökade föroreningar till avloppsanläggningen och kan öka driftskostnaderna samt medför förorening så reningen inte fungerar optimalt om anläggningen inte har kapacitet till det ökade slammet och trögflytande massan. Många kommuner tillåter därmed inte avfallskvarnar på sina kommunala reningsanläggningar.