Vi har i en årrekke bidratt i utviklingsarbeid på Sri Lanka, for å bedre vannkvaliteten for sårbare lokalområder. Gjennom samarbeidspartnere har vi bygget renseanlegg for kloakk på en rekke hoteller og resorter spredt utover landet.