När det inte går att ansluta till det kommunala avloppsnätet, är det ett reningsverk som gäller.

Mer än 300 000 människor använder dagligen ett reningsverk från Klaro. Av dessa är det många som använder ett minireningsverk (från 5 till 50 PE) för rening av avloppsvatten från hus eller stuga. Klaro minireningsverk fungerar enligt den grundligt beprövade och helbiologiska SBR-metoden som har en mycket enkel teknisk uppbyggnad, och är lätt att anpassa till olika behov.

Våra produkter:

MINIRENINGSVERK

Från 5-50 PE

Minireningsverk från Klaro är konstruerade för effektiv rening av avloppsvatten från hus och stugor från 5- 50 personer. Reningsverket har en enkel teknisk uppbyggnad, och det är lätt att anpassa lösningar till individuella behov.

STÖRRE RENINGSVERK

Från 51-5000 PE

Stora reningsverk är optimerade för stugbyar/bostadsområden, industriområden, byggarbetsplatser, campingplatser och andra större projekt som behöver rening av avloppsvatten.

INFILTRATIONSSYSTEM

För rening av avloppsvatten

Finns det inte något lämpligt näraliggande vattendrag eller dike, som kan användas för att leda bort det renade avloppsvattnet? I så fall kan myndigheterna kräva att det renade avloppsvattnet infiltreras på den egna fastigheten.

MOBILA RENINGSVERK

Den intelligenta reningslösningen

Klaro container.blue® är ett mobilt reningsverk i en 20 eller 40 fot standardcontainer, med alla tekniska komponenter installerade på containerns insida, skyddat mot väder och vind.

GRÅVATTENANLÄGGNING

Lösningar för svartvatten och gråvatten.

Gråvattenreningsverk från Klaro är en trygg lösning för den som av olika skäl vill ha separata lösningar för svartvatten (toalettavlopp) och gråvatten (BDT).

SEPTIKTANKAR

Både plast- och glasfibertankar

En slamavskiljare/septitank är en prefabricerad tankenhet som huvudsaklig
en har till uppgift att hålla undan flytslam och fasta partiklar från avloppsvattnet.

PUMPSTATIONER

Klaro pumpstationer finns i tre olika storlekar.

Klaro pumpstationer finns i tre olika storlekar, som levereras färdigmonterade, med pumpar och styrsystem, enligt kundens behov.

FETT- OCH OLJEAVSKILJARE

Vi kan dimensionera våra lösningar enligt dina individuella behov.

Klaro levererar både fettavskiljare och oljeavskiljare, och vi kan dimensionera våra lösningar efter dina individuella behov.

SLAMTORK

Om slambilen inte kan ta sig fram

Avsett för hus och stugor dit slambilen inte kan ta sig fram, på öar eller i skärgården där det bara finns båtförbindelse och utanför slambåtens räckvidd.

ÖVRIGA PRODUKTER

Här har vi samlat våra övriga produkter

Här finner du övriga produkter och reservdelar och tillbehör till ditt Klaro Reningsverk och andra produkter.